Hladinoměry

Vodočty kategorie A

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Vodočet A – HP č. 345 – Spytihněv, Morava, ČHMÚ, p.o. mapa

 

Vodočty kategorie C s automatizovaným přenosem měření

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících manuálně, nebo automaticky. Tyto profily poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Vodočty kategorie C s automatizovaným/vizuálním přenosem měření na Buravě a na Březnici v Šarovech
ID hlásného profilu Vodní  tok ř. km               Hladiny    On-line měření vodní hladiny_VOX                             Lokalita       mapa SPA    I.         SPA           II. SPA  III. Evidenční list HP                                                    
OBC592692_01 Burava  3.547 HP_C11_TO HP C11 TO - Burava mostek u vysílače   Topolná 50 90 140 ev.li HP C11 TO
OBC592081_01 Březnice  14.98 HP_C3_SA HP C3 SA - Březnice za kapličkou Šarovy 140 180 210 ev.li HP C3 SA

 

Hladinoměry přiřazené k dPP obce Topolná v POVIS