Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace silnice IV/49724 směr severozápadně Napajedla. a  jižně obec Bílovice.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Topolná v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Natočení značky Poloha
1091 OBJ_01.TO_ směr silnice IV/4822 místní komunikací IV/49724 směr Otrokovice SSZ mapa
1092 OBJ_02.TO_ směr silnice IV/4822 místní komunikací IV/49724 směr Bílovice J mapa

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Topolná v POVIS

V případě povodní dle stanovených Záplavových území se nepředpokládá zaplavení hlavní komunikaci IV/49724. Zaplaveny jsou pouze místní komunikace obce.