Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

technicko-provozní ředitel: Ing. David Fína tel.: 541 637 307

útvar VHD: Ing. Marek Viskot tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 1, Uherské Hradiště

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17

Přímá správa vodního toku Burava, Březnice

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01, Uherské Hradiště

Vedoucí provozu: Ing. Pavel Mládek – tel. 572 552 571, mob. 607 847 276


Vodoprávní úřad – MěÚ Uherské Hradiště,

odbor stavebního úřadu a životního prostředí –

oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště,

Ing. Jan Krčma, Ph.D., Vedoucí oddělení  572 525 840  jan.krcma@mesto-uh.cz


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: +420 244 03 1111