Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Topolná, Topolná 420

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Topolná, Topolná 420


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP


Povodňová komise obce Topolná odkaz na POVIS

adresa: Obec Topolná, Topolná 420, 687 40 Topolná
telefon/fax: 572 572 616
e-mail: starosta@topolna.cz   
web:   http://www.topolna.cz/

e-mail: obec@topolna.cz; web:   www.topolna.cz

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa zaměstnání

adresa domů

kontakt         

Ing. Dujíček, Roman předseda OÚ Topolná 420, 687 11 Topolná Topolná 407, 687 09 Topolná

572 508 505,

724 179 293

Vajdík, Radek
místopředseda OSVČ Topolná 184, 687 09 Topolná Topolná 184, 687 09 Topolná  724 366 850
Mgr. Marášková, Hana člen 2.ZŠ Napajedla, Komenského 298, 763 61 Napajedla Topolná 92, 687 09 Topolná  608 642 697
Berecka, Pavel člen Continental Barum s.r.o.                          Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice Topolná 499, 687 09 Topolná  604 652 572
Horák, Miroslav člen OSVČ Topolná 319 , 687 09 Topolná Topolná 495, 687 11 Topolná  605 255 540
Polášková, Blanka zapisovatelka OÚ Topolná 420, 687 11 Topolná Topolná 71, 687 09 Topolná

 776 520 569,

 777 867 651