Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE TOPOLNÁ v POVIS

Id.

ID POVIS

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

1 17533

Burava

 3.55

3.55 

Mostek přes Buravu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

mapa

2 17532

Burava

4.9

4.9

Most přes Buravu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

mapa

3 17530

Burava

5.78

5.78

Mostek přes Buravu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

mapa

4 17531

Burava

5.89 5.89

Mostek přes Buravu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

mapa

5 17592

bezejmenný

0.52 0.52

Mostek přes bezejmenný vodní tok

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

mapa

6 17917 Burava 4.53 4.53 Mostek přes Buravu koryto, břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostkem mapa

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Topolná

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Topolná