A) Přehled inundačních území


Burava

 LB inundace podél celé obce Topolná ; ř.km 3,19 - 4,096

Pravobřežní inundace Buravy postihuje vysílače Topolná.

Levobřežní inundace Buravy postihuje taky zástavbu rodinných domů. Koryto potoku zde protéká v blízkosti obytné zástavby, zahrad na západ od komunikace II/497.

Jedná se o 3 lokality ř.km 3,83 - 3,53 5 RD, dále ř.km 3,58 - 3,29 ohrožených je 6 RD a na ř. km 3,37 -3,21 celkem 9 RD.