Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Topolná

Hlásné profily

kapitola MONITORING HLADINOMĚRY

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil.

OBC592692_1      HP C11 TO

Tento profil je umístěn v severní části obce Topolná pod zemědělským družstvem obce Topolná a poskytuje relativně dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu před povodní.

Název HP, ID tok úsek platnosti SPA I. SPA II. SPA III. SPA
stav
[cm]
stav
[cm]
stav
[cm]

OBC592692_1

HP C11 TO

Burava celá obec Topolná 50 90 140

Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Topolná jsou na webovou aplikaci dPP TO zařazeny:

kapitola MONITORING SRÁŽKOMĚRY

 

Hlásné profily a srážkoměrné stanice Topolná  v POVIS