B) Vodní nádrže IV. kategorie v katastru obce Topolná

Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Topolná v POVIS

Poř.

Id.DIBAVOD

Název

Tok

Vlastník

Provozovatel

Plocha [ha]

Poloha

1

 413 010 730 001

Štěrkoviště

Burava

Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.

0,

map1  map2

2

 413 010 740 001

nádrž v objektu vysílače

Burava

České radiokomunikace s.p. České radiokomunikace s.p.

0.

map1  map2
3

413 010 560 002 

U jezu - hranice katastru

Morava

Povodí Moravy s.p. Povodí Moravy s.p. 0. map

 

 


Mapa vodních nádrží v širším regionu katastru obce Topolná