Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ Praha, ve spolupráci se správci vodních toků.


Povodňová komise sleduje weby předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS, výstrahy ČHMÚ) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím sdělovacích prostředků, mailu a na internetu s předstihem.
  • Lesy ČR, s.p. - správa VT - Vsetín, pob. Luhačovice
  • Povodí Moravy, s.p.  - prostřednictvím internetu
  • od PK ORP Uherské Hradiště - voláním předsedovi PK Topolná
  • od HZS Zlínského kraje
  • od KPK Zlínského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků