Příslušné související povodňové komise

1. Povodňová komise obce Topolná 

adresa: Obec Topolná, Topolná 420, 687 11 Topolná

telefon/fax: 572 508 621

e-mail: obec@topolna.cz; web:   www.topolna.cz

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa zaměstnání

adresa domů

        kontakt        

1.

Ing. Botek, Ladislav

předseda

OÚ Topolná 420, 687 11 Topolná

Topolná 407, 687 09 Topolná

572 508 505, 724 179 293

2.

Vajdík, Radek

místopředseda

OSVČ Topolná 184, 687 09 Topolná

Topolná 184, 687 09 Topolná

 724 366 850

3.

Mgr. Marášková, Hana

člen

2.ZŠ Napajedla, Komenského 298, 763 61 Napajedla

Topolná 92, 687 09 Topolná

 608 642 697

4.

Berecka, Pavel

člen

Continental Barum s.r.o.                         Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

Topolná 499, 687 09 Topolná

 604 652 572

5.

Horák, Miroslav

člen

OSVČ Topolná 319 , 687 09 Topolná

Topolná 495, 687 11 Topolná

 605 255 540

6.

Polášková, Blanka

zapisovatelka

OÚ Topolná 420, 687 11 Topolná

Topolná 71, 687 09 Topolná

776 520 569, 777 867 651

 


2. Povodňová komise správního obvodu ORP 1601 Uherské Hradiště

MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

telefon: 572 525 103; fax: 572 551 071, e-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz

webwww.mesto-uh.cz

 

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1

Ing. Blaha, Stanislav

předseda

Město Uherské Hradiště,Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 103

2

PhDr. Frolec, Ivo

místopředseda

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 112

3

Ing. Krčma, Jan, Ph.D.

tajemník

MěÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 840

4

Ing. Lacka, Lumír

člen

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 125

5

Ing. Pešáková, Marcela 

člen

MěÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 855

6

Ing. Psotka Kamil

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 402

7

Macháček, Tomáš, DiS

člen

Povodí Moravy, s.p. Brno, Moravní nám. 766, Uh. Hradiště

572 552 716

 8

Ing. Skryja, Jan

člen

SVK a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště

572 530 131

9

Ing. Večeřa, Milan

člen

Lesy ČR, s.p., Březnická 5659, 760 01 Zlín

956 942 370

10

Ing. Vardan, Pavel (starosta)

člen

Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

572 432 721

11

Ing. Křeháček, Jaroslav

člen

HZS ÚO, B.Němcové 834, Uherské Hradiště

950 675 302

12

Mgr.plk. Bsonek, Martin

člen

Policie ČR, ÚO UH, Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště

974 678 220


3. Krajská povodňová komise CZ072 Zlínského kraje

adresa: Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín

telefon: 577 043 100, fax: 577 043 102;  web: povoden.kr-zlinsky.cz; www.kr-zlinsky.cz

e-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz

Poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1

Holiš, Radim, Ing.

předseda

Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 100

2

Ančincová, Hana, Bc

místopředseda

tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 120

3

Zápecová, Dana, Ing.

místopředseda

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, vedoucí oddělení vodního hospodářství

577 043 357

4

Ing. Pekaj, Robert

tajemník

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, krizové plánování, prevence závažných havárií

577 043 157

5

Lucová, Marcela, Ing.

zástupce tajemníka PK

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, referent vodního hospodářství

577 043 359

6

. . .

. . .

. . .

 


4. Další související povodňové komise (přímý vliv)

 

PK obce Bílovice (Březnice)       v POVIS

adr.: OÚ Bílovice, č.p. 70, 763 51 Bílovice

tel.: 572 587 116, e-mail:  starosta@bilovice.cz

web: www.bilovice.cz

předsedkyně: Fusek Petr

 

PK obce Březolupy (Březnice)    v POVIS

adr.: OÚ Březolupy 172, 687 13 Březolupy

tel.: 572 580 116, e-mail: obec@brezolupy.cz

web: www.brezolupy.cz

předseda: Ing. Kukla Petr

 

PK obce Kněžpole (Burava)              v POVIS

adr.: OÚ Kněžpole 125, 687 12 Kněžpole

tel.: 572 587 135, e-mail: starosta@knezpole.com

web: www.knezpole.com

předseda: Mgr. Knot Petr

 

5. Související povodňové komise sousedících ORP na území Zlínského kraje

 

PK ORP 1431 Otrokovice                v POVIS

adr.: nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

tel.: 577 680 201 ;  fax: 577 933 369

web: www.otrokovice.cz       e-mail: vecerkova@muotrokovice.cz

předseda: Večerková Hana