Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území obce Topolná je výrazně ohrožováno povodněmi ! Obec je severovýchodně ohrožována především bleskovými povodněmimi, jihozápadní část obce je ohrožená rozlivem řeky Březnice, Moravy a Buravy.

K určení ohrožených objektů se vychází z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod. Na Buravě nemá obec stanoveno záplavové území.

Záplavové území je stanoveno na vodním toku Březnice a Morava, v obci dochází k rozlivu současně z obou dvou toků.

U Q100 vybřežuje Březnice do zástavby obce ve své pravobřežní inundaci.

Kromě zástavby rodinných domů, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci Březnice také ČOV obce a sportovní areál - hřiště, které jsou bezprostředně ohrožovány  Q100.

Povodeň při opuštění koryta toku Burava  zaplavuje především inundační území podél levého břehu souběžně s Březnicí i Moravou. Podél pravého břehu Buravy se v km 3,41 nachází vysílač Topolná, který je taky v inundačním území. 

Jako ohrožující objekt musíme počítat i s průmyslovým objektem č.p. 466, který leží v zóně Q100.


Ohrožené a ohrožující objekty v inundačním území

K určení ohrožených objektů se vychází ze stanoveného záplavového území

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY a DRUHY jejich účinku

Id.

ID POVIS 

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění    

Převažující účel budovy

Ohrožení Poloha
1 1031353564

Březnice (408580000100)

3,65

3,65

ČOV Topolná, č.p. 229

pravý břeh

ČOV

látky biologického charakteru mapa
2 1031353563 Burava (408650000100) 3.8 3.8 Průmyslový objekt č.p. 466 levý břeh výrobní a skladové prostory hořlaviny 1. třídy mapa

Ohrožené objekty z toku Březnice, Burava

Povodeň při opuštění koryta Březnice zaplavuje obytnou zástavbu na pravém břehu, která je tvořena převážně rodinnými domy a na pravém břehu i hřištěm v Topolné. Burava zaplavuje obytnou zástavbu podél na pravém břehu

Ohrožené objekty - Březnice, Burava - rodinné domy

Poř.

ID POVIS

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

1

1031353567

Březnice (408580000100)

4.35

4.35
Lokalita 12 RD

pravý břeh

Obytné budovy

mapa

2

1031353568

Březnice (408580000100)

4.15

4.15 Lokalita 21 RD

pravý břeh

Obytné budovy

mapa

3

1031353566

Burava (408650000100)

3.87

3.87

Lokalita 4 RD

levý břeh

Obytné budovy

mapa

4

1031353570 

Burava (408650000100)

4.23

4.23

Lokalita 8 RD

levý břeh

Obytné budovy

mapa

5 1031353567 Březnice (408580000100) 3.65 3.65 RD, č.p. 391 pravý břeh Obytné budovy

mapa

 
Ohrožené objekty - Burava - obec Topolná - právnické osoby

Poř.

ID POVIS

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Aktivní zóna

1

1031353562

Burava (408550000100)

4.25

4.25

Průmyslový objekt č.p. 494

pravý břeh

Výrobní a skladové prostory

mapa

2

1031353571

Burava (408650000100)

3.41

3.41

Vysílač Topolná včetně objektu č. p. 431

pravý břeh

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

mapa

3 1031353565  Březnice (408580000100) 4.35 4.35 Hřiště Topolná pravý břeh Rekreační objekty

mapa


Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Topolná v POVIS